top of page

OVER ONS

Diplan Studio is opgericht in 1992 en stelt de behoeften van de klant voorop. Ons team is daarom volledig toegewijd om aan deze behoeften te voldoen.

Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze klandizie uit terugkerende klanten en doorverwijzingen.

Door de kleinschalige opzet zult u zich bij ons al snel op uw gemak voelen.

U beweegt in een plezierige omgeving zonder harde muziek.

Iedereen die op een verantwoorde manier en in een gezellige omgeving aan de gezondheid, het figuur of het gewicht wil werken is bij ons van harte welkom.

Kerkstraat 30

6031 CH Nederweert

0495-631166

Lees ook even het reglement en de algemene voorwaarden van onze studio verder op deze pagina


Wij werken alleen volgens afspraak. Indien er geen afspraken meer staan zullen wij eerder sluiten. 

Openingstijden:

Maandag

09.00 - 12.00

18.00 - 20.30 uur

Dinsdag

Ochtend gesloten

18.00 - 20.30 uur

Woensdag

09.00 - 12.00

18.00 - 20.30 uur

Donderdag

Ochtend gesloten

18.00 - 20.30 uur

Vrijdag

09.00 - 12.00


Reglement en V​oorwaarden​


- Deelname aan de activiteiten en gebruik van alle aangeboden faciliteiten van Diplan Studio aan de Kerkstraat 30 te Nederweert geschiedt volledig op eigen risico.

- De directie van Diplan Studio noch haar instructeurs en/of stagiaires kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval, van welke aard dan ook, opgelopen voor, tijdens of na de activiteit.

- De directie van Diplan Studio stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en/of zoek raken van eigendommen van de deelnemers of bezoekers. Laat uw waardevolle spullen thuis.


- Alleen met geldige kaarten heeft men toegang tot de ruimtes.

- Betaling dient vooraf per kas, bank of betaalverzoek te geschieden.

- De op de kaart vermelde geldigheidsduur kan niet worden overschreden.

- Betaalde kaarten worden niet terugbetaald.

- Een 10 rittenkaart is 3 maanden geldig

- Een 20 rittenkaart is 6 maanden geldig


- Indien men verhinderd is, dient men de afspraak minimaal 12 uur voor aanvang af te melden anders wordt deze in rekening gebracht.

- Buiten de openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken. Tel: 0495 – 631166

- Indien men door een ziekte of blessure voor een langere periode verhinderd is (6 weken of langer), dient men zich schriftelijk bij Diplan Studio af te melden. Uitsluitend met een schriftelijke afmelding kan er een persoonlijke regeling getroffen worden.

- Kaarten zijn strikt persoonlijk.


Abonnement:

- De opgebouwde inhaallessen dienen voor de eindtijd van de lopende kaart te worden ingehaald.

- De inhaallessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende kaart en komen automatisch te vervallen indien deze niet gebruikt zijn voor de einddatum op de kaart

- Bij voortijdig of tijdelijk stop zetten van het abonnement (binnen het jaar) worden de genoten lessen geteld aan het tarief van een 20 rittenkaart. Dit verschil word in rekening gebracht.

- Wilt u uw huidige activiteit omzetten naar een andere activiteit, dan worden de genoten lessen per les verrekend. (zie prijslijst) Activiteiten kunnen niet omgezet worden naar producten. Wij geven ook geen geld terug.


- Tijdens de zomerperiode hebben wij gewijzigde openingstijden en zijn wij 2 weken of korter gesloten.

- Wij zijn op alle erkende feestdagen gesloten. Mochten wij op andere dagen gesloten zijn of gewijzigde openingstijden hebben, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De lijst met wijzigingen vindt u op onze website (www.diplanstudio.nl) en in de studio.


- Bij de Bewegingsbanken is het verplicht om een lange broek (zonder rits en/of knopen) en sokken te dragen.

- Gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht.

- Gebruik van een bidon wordt aanbevolen.


- Als een onbetaalde factuur ter incasso uit handen gegeven wordt, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de debiteur, met een minimum van € 50,00


- Ten alle tijden dient u de aanwijzingen van het personeel van Diplan Studio op te volgen.

- Iedere bezoeker van onze Diplan Studio gaat automatisch akkoord met bovenstaande

bepalingen

- Diplan Studio behoudt zich het recht voor zowel bovenstaande punten als tarieven,

openingstijden en activiteiten aan te passen.


- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.


Bedankt voor uw medewerking 

bottom of page